Aktualności

20 listopada 2014 – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Data dodania: 12.09.2014

20 listopada 2014 – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dymek

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE NA LATA 2014-2018

Data dodania: 03.09.2014

Więcej…

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis

Data dodania: 13.08.2014

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei
Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii
w odniesieniu do poliomyelitis

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 28 lipca 2014 r.
i jest aktualna na dzień dzisiejszy

W dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym
określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jako wydarzenie
nadzwyczajne, stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. WHO podkreśla, że
obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym
programie, mającym na celu eradykację poliomyelitis na całym świecie.
Szacuje się, że pod koniec 2013 r., 60% przypadków choroby było wynikiem
międzynarodowego szerzenia się dzikiego szczepu wirusa polio i istnieje coraz więcej dowodów, że
do rozprzestrzenienia przyczyniły się podróżujące osoby dorosłe. W trakcie trwającego tzw. niskiego
sezonu szerzenia się choroby, stwierdzono międzynarodowe rozprzestrzenianie się dzikiego szczepu
wirusa polio z trzech, w których występuje choroba: z Pakistanu do Afganistanu, z Syrii do Iraku oraz
z Kamerunu do Gwinei Równikowej. Z kolei Gwinea Równikowa została w czerwcu 2014 r. zaliczona
do państw eksportujących dzikiego wirusa polio z uwagi na fakt, iż wykryte w próbkach ścieków
pobranych na międzynarodowym lotnisku w Sao Paolo w Brazylii dzikie szczepy wirusa polio
wykazały ścisłe podobieństwo do szczepów krążących w Gwinei Równikowej.
W związku z tą sytuacją są podejmowane skoordynowane działania międzynarodowe w celu
przerwania transmisji wirusa polio. Konsekwencje dalszego rozprzestrzeniania się wirusa polio mogą
być szczególnie dotkliwe w obliczu sytuacji, gdy wiele państw wolnych od choroby, ale w których
toczą się konflikty, i w związku z czym poziom zaszczepienia przeciwko polio znacznie się obniżył,
może być szczególnie podatnych na ponowne pojawienie się choroby.

Więcej…

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

Data dodania: 13.08.2014

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO z 11 sierpnia 2014 r.

WHO informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej.
Do dnia 9 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii i Nigerii odnotowano łącznie 1848 zachorowań, w tym 1013 śmiertelnych, przy czym w okresie od 7 sierpnia do 9 sierpnia odnotowano łącznie 69 nowych zachorowań (w Gwinei 11, w Sierra Leone 13, w Liberii  45).
Obecnie transmisja wirusa utrzymuje się na terenie obszarów wiejskich i podmiejskich, w szczególności w okolicy stolic Gwinei Conakry, Sierra Leone Freetown oraz Liberii Monrovia oraz na terenach powiatów wzdłuż granic ww. trzech państw.
Liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie, prawdopodobne jak i podejrzane, jest to więc liczba, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne nt. przypadków ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 506 zachorowań, w tym 373 śmiertelne.
W Liberii odnotowano łącznie 599 przypadków, w tym 323 śmiertelne.
W Sierra Leone wystąpiło łącznie 730 zachorowań, w tym 315 śmiertelnych.
W Nigerii wystąpiło łącznie 13 przypadków, w tym 2 śmiertelne.

Nie odnotowano przypadków zachorowań wśród podróżnych powracających z ww. krajów do Europy.

WHO potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie jest poważna, w szczególności w Sierra Leone i Liberii, gdzie po pierwotnym okresie niskiej zachorowalności obecnie liczba przypadków wzrasta.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała w dniu 8 sierpnia 2014 r. oświadczenie w sprawie uznania tego zdarzenia za sytuację nadzwyczajną stanowiącą zagrożenie dla innych państw. Pełny tekst oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/

Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, a także Togo i Ghany wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami kontynuują działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola.
W ostatnich dniach odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego WHO z wysokimi przedstawicielami państwa regionu Afryki Zachodniej (tj. Gwinei, Sierra Leone, Liberii, a także sąsiadującym Wybrzeżem Kości Słoniowej). Efektem spotkania było podpisanie dokumentów, w których kraje te zobowiązują się do wdrożenia kolejnych bardziej restrykcyjnych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się epidemii Ebola w regionie, w szczególności: wprowadzenia izolacji określonych obszarów wraz z zapewnieniem zapasów dla ich mieszkańców, wzmożenia działań transgranicznych, wprowadzenia obowiązku pochówku ciał zgodnie z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi, wzmocnienie opieki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej oraz wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego, poprawa profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich  placówkach ochrony zdrowia.

W chwili obecnej czynnikami, które utrudniają opanowanie epidemii gorączki Ebola na terenie Gwinei, Sierra Leone i Liberii są:
-   rozległość obszaru, na którym utrzymuje się transmisja wirusa oraz znajdują się źródła zakażenia,
- lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne np. tradycja pochówku zwłok osób zmarłych wymagająca bezpośredniego kontaktu uczestników pogrzebu  z ciałem osoby zmarłej,
- nasilony przepływ osób pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz przez granice trzech ww. państw.

Sytuację epidemiologiczną gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej przedstawia mapa:


Źródło: ECDC

W chwili obecnej WHO i ECDC określają ryzyko zachorowania osób podróżujących na teren Gwinei i państw sąsiadujących jako niskie, z uwagi na fakt, iż przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej.

Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni:
• unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych),
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• stosować zabezpieczenia podczas kontaktów płciowych,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).
Biorąc jednak powyższe pod uwagę, zaleca się osobom podróżującym w rejony występowania gorączki krwotocznej Ebola, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, w tym również rozważenie możliwości przełożenia podróży na inny termin.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji w Gwinei, Liberii i Sierra Leone dostępnych jest tu:
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą kropelkową. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).  Choroba może doprowadzić do śmierci.

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą (np. szczególne warunki izolacji, środków ochrony osobistej).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej o chorobach zakaźnych występujących w tym regionie, należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 – 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w ww. krajach znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą”.

Kampania 2014–2015 Stres w pracy Nie, dziękuję!

Data dodania: 15.07.2014

Kampania 2014–2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

  1. W każdym miejscu pracy występują zagrożenia psychospołeczne.
  2. Stres zawodowy pojawia się wtedy, gdy wymagania stawiane pracownikowi przekraczają jego możliwości.
  3. Stres zawodowy to problem leżący w organizacji, a nie wina pojedynczego pracownika.
  4. W dobrym środowisku pracy pracownicy wykazują wysoki poziom zadowolenia z wykonywanej pracy oraz są mobilizowani i motywowani do realizowania własnego potencjału.
  5. Zarządzanie stresem związanym z pracą i innymi zagrożeniami psychospołecznymi jest kluczem do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
  6. Odpowiednie przywództwo kadry kierowniczej i zaangażowanie pracowników w kształtowanie bezpieczeństwa pracy są kluczem do skutecznego zarządzania stresem.
  7. Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy sprzyja poprawie zarówno zdrowia pracowników, jak i wyników finansowych firmy.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja gromadzi, opracowuje i upowszechnia rzetelne, wyważone i bezstronne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, a także organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne poświęcone tej tematyce. EU-OSHA ustanowiona przez Unię Europejską w 1996 r., z siedzibą w Bilbao (Hiszpania), skupia przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, organizacji pracodawców i pracowników oraz wiodących ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza Europy.

Zaplanowana na lata 2014–2015 kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, prowadzona pod hasłem „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” kładzie nacisk na stres związany z pracą oraz na inne zagrożenia psychospołeczne. Upowszechnia także wiedzę o tym, że w zarządzanie bezpieczeństwem pracy należy włączyć problematykę zagrożeń psychospołecznych.

Zagrożenia psychospołeczne występują w każdym miejscu pracy, ale można je skutecznie kontrolować przy niewielkich nakładach finansowych. Kampania zapewnia wsparcie, doradztwo i narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania stresem zawodowym i zagrożeniami psychospołecznymi.

O kampanii

Zagrożenia psychospołeczne mogą występować w każdym miejscu pracy, a jakość miejsca pracy w znaczącym stopniu zależy od poziomu stresu doświadczanego przez pracowników. Choć zagrożenia psychospołeczne i stres związany z pracą mogą wydawać się trudnym zagadnieniem, niniejsza kampania może udowodnić, iż można im skutecznie przeciwdziałać, posługując się podobnymi narzędziami jak w przypadku innych problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Z tego względu kampanii zaplanowanej na lata 2014–2015 pod ogólnym hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyświecają następujące cele:

1. podnoszenie świadomości na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą,

2. dostarczenie i propagowanie prostych i praktycznych narzędzi oraz wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,

3. podkreślenie pozytywnych efektów zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy, w tym w wymiarze liczbowym.

Aby podnieść świadomość na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opracowała szereg materiałów na potrzeby nowej kampanii.

Główne materiały informacyjne kampanii są dostępne na stronie internetowej:

http://stres.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73101/Przewodnik-po-kampanii-stres-2014.pdf

https://osha.europa.eu/en/competitions/good-practice-award_2014-2015/gpa-flyer-pl.pdf

Krajowy punkt centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.