Aktualności

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Data dodania: 12.06.2014

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Instrukcja sanitarna 2014

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Data dodania: 12.06.2014

Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Informacja dla organizatorów (PDF)

Wyniki konkursu WOLNI OD DYMU 2014

Data dodania: 09.06.2014

Wyniki konkursu WOLNI OD DYMU 2014

Wyniki konkursu Trzymaj Formę – bądź aktywny 2014

Data dodania: 09.06.2014

Wyniki konkursu Trzymaj Formę – bądź aktywny 2014

Opodatkowanie tytoniu ratuje życie

Data dodania: 09.06.2014

Informacja GIS

WNTOB Day Notatka prasowa WHO RO