Aktualności

Wyniki VI Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.”Mamo, tato nie pal” 2014

Data dodania: 26.05.2014

Wyniki

VI Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.”Mamo, tato nie pal”

2014

W dniu 21 maja 2014 r. w PSSE Krosno Komisja powołana przez organizatorów Konkursu oceniła 101 prac, które napłynęły z 23 placówek  nauczania i wychowania z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Nagrody rzeczowe przyznano następującym uczestnikom:

Kategoria : dzieci 5 i 6 letnie

 1. Maja Rogala (ZS/ Przedszkole Świerzowa Polska)
 2. Piotr Fiałkiewicz (ZS/ Przedszkole Chorkówka)
 3. Nadia Szmyd (Samorządowe Przedszkole Krościenko Wyżne)
 4. Magdalena Drozd (ZS Miejsce Piastowe)
 5. Hubert Michalski (MZS nr 7 Krosno/Przedszkole nr 1 )

Kategoria: uczniowie klas I-III

 1. Dominika Wiśniowska (SP Łęki Strzyżowskie)
 2. Jan Syrek (SP Wojaszówka)
 3. Weronika Kosiba (SP Wojaszówka)
 4. Wiktoria Feruś (ZS Odrzykoń)
 5. Wioletta Sysoł (SP Piotrówka)

Kategoria: uczniowie klas IV-VI

 1. Mateusz Patlewicz (ZS Jaśliska)
 2. Sabina Penar (ZS Klimkówka)
 3. Julia Bożek (ZS Potok)
 4. Wiktoria Dudek (ZS Odrzykoń)
 5. Patryk Syrek (SP Piotrówka)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, a nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy  talentu i zaangażowania w promowanie zdrowego stylu życia bez nałogu nikotynowego w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie

się  29 maja 2014 r. o godz. 10.00 do Szkoły Podstawowej w Wojaszówce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Data dodania: 28.04.2014

Europejski tydzień szczepień

Data dodania: 18.04.2014

Europejski tydzień szczepień

W dniach 22-26  kwietnia 2014 r. obchodzony jest po raz dziewiąty Europejski Tydzień Szczepień- objęty patronatem  Światowej Organizacji Zdrowia.

Hasło tegorocznego tygodnia w Polsce  brzmi „ Zaszczep w sobie chęć szczepienia.”

Jest to hasło przewodniej akcji informacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dostępnej pod adresem : www.gis.gov.pl

Głównym celem akcji w 2014 roku jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne.

Ideą każdej akcji promocyjnej jest nie tylko obalenie krążących mitów na temat szczepień,

a także zwrócenie uwagi na fakt, iż na każdym etapie życia, bez względu na wiek, płeć szczepienia są nie tylko wskazane, ale niezbędne dla podtrzymania zdrowia.

Szacuje się, że dzięki szczepieniom przeciwko polio, błonicy, krztuścowi rocznie udaje się uratować życie ok. 3 milionom osób na całym świecie

Gdyby nie szczepionki, wśród ludzi szerzyłyby się bardzo groźne choroby zakaźne i epidemie z nimi związane, które niewątpliwie były istotnym czynnikiem wpływającym na historię ludzkości. Szczepienia ochronne są aktualnie jednym z podstawowych ogniw wielokierunkowej polityki zdrowotnej.

Szczepienia ochronne prowadzone są według Programu Szczepień Ochronnych, określającego kiedy i przeciwko jakiej chorobie należy szczepić. Składa się  on z III części:

I.A.Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

I.B.Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

II. Szczepienia zalecane

Koszty szczepień zawartych w części IA i IB są finansowane z budżetu państwa, natomiast koszt szczepień zalecanych pokrywa pacjent.

W Programie Szczepień Ochronnych zawarty jest wykaz szczepień zalecanych dla określonych grup ze względu na wiek, stan zdrowia i sytuację epidemiologiczną. Są to szczepionki rekomendowane do stosowania, które jednak z uwagi na niedostatek środków finansowych nie znalazły się na liście preparatów refundowanych, ale są niewątpliwie ważne dla naszego życia i zdrowia.

Na wszelkie pytania dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych odpowie pacjentowi, czy rodzicowi lekarz rodzinny lub pediatra.

Szczepienia ochronne mają wielu zwolenników, ale są też osoby im przeciwne, argumentujące swoją postawę ryzykiem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.Należy pamiętać, że szczepionka zanim trafi na rynek jest poddawana wielokrotnym testom klinicznym, tak aby wykluczyć ewentualne ryzyko wystąpienia działań ubocznych. Mogą się one jednak pojawić. Jest to najczęściej zaczerwienienie, bolesność w miejscu podania, krótkotrwała gorączka. Są one zazwyczaj niegroźne i przemijające. Poważniejsze objawy uboczne są możliwe, ale pojawiają się z częstotliwością 1 odczyn niepożądany na milion lub kilka milionów podanych dawek.

Rezygnując ze szczepienia w obawie przed powikłaniami rodzice muszą pamiętać ,

że narażają dziecko na możliwość zachorowania, niosącego ryzyko wielu groźnych powikłań.

Opracowała

Maria Czekaj

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO za 2013 rok

Data dodania: 02.04.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie  art. 4 ust 1, pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz  § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późn. zm.), dokonał obszarowej oceny jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych powiatu krośnieńskiego.

Monitoring i nadzór nad zaopatrzeniem i jakością wody w wodociągach znajdujących się na terenie powiatu krośnieńskiego prowadzony był zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem oraz zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia na rok 2013.

Badania wody wykonywane były w oparciu o sieć stałych punktów poboru wody jak też innych – w przypadku konieczności poszerzenia sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Zakres i częstotliwość przeprowadzanych badań uzależniony był od jakości wody ujmowanej, stosowanych procesów uzdatniania, wielkości produkcji wody oraz liczby zaopatrywanych mieszkańców.

Więcej…

Zaproszenie na konferencję pt. Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Data dodania: 31.03.2014

KONFERENCJA Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”,

Szanowni Państwo Dyrektorzy

wszystkich typów szkół

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie oraz Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie zapraszają na konferencję „ Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, która odbędzie  się w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek) w godz. 12.00-15.30 w Świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

PROGRAM KONFERENCJI:

12.00-12.15 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników – Wicedyrektor

Stanisław Fundakowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Krośnie Ewa Szybieniecka.

12.15-12.30 Holistyczna koncepcja zdrowia – mgr Danuta Turek-Fijak PCEN w

Krośnie

12.30-12.50 Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni- mgr Katarzyna

Kotowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krośnie

12.50-13.10 Warunki higieniczno-sanitarne placówek oświatowo-

wychowawczych – mgr Katarzyna Cetnarska PSSE w Krośnie

13.10- 13.30 Nadzór nad sklepikami szkolnymi i żywienie w stołówkach –

mgr inż. Grzegorz Pelczar PSSE w Krośnie

13.30-14.00 Przerwa na kawę

14.00-14.20 Nadzór nad środkami zastępczymi –mgr Dorota Stopyra PSSE w

Krośnie

14.20-14.40 Cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna i

karna –starszy aspirant Jolanta Lenkiewicz KM Policji w Krośnie

14.40-15.00 Działania PIS na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży – mgr Anita

Pelczar PSSE w Krośnie

15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prosimy Państwa Dyrektorów o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 kwietnia 2014 r., tel. 13 43 200 57.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają

 • konsultant PCEN mgr Danuta Turek-Fijak - tel. 13 43 200 57 w. 33
 • kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Krośnie mgr Anita Pelczar - tel. 13 43 219 42 w.27