Promocja zdrowia

Opodatkowanie tytoniu ratuje życie

Data dodania: 09.06.2014

Informacja GIS

WNTOB Day Notatka prasowa WHO RO

Wyniki VI Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.”Mamo, tato nie pal” 2014

Data dodania: 26.05.2014

Wyniki

VI Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.”Mamo, tato nie pal”

2014

W dniu 21 maja 2014 r. w PSSE Krosno Komisja powołana przez organizatorów Konkursu oceniła 101 prac, które napłynęły z 23 placówek  nauczania i wychowania z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Nagrody rzeczowe przyznano następującym uczestnikom:

Kategoria : dzieci 5 i 6 letnie

 1. Maja Rogala (ZS/ Przedszkole Świerzowa Polska)
 2. Piotr Fiałkiewicz (ZS/ Przedszkole Chorkówka)
 3. Nadia Szmyd (Samorządowe Przedszkole Krościenko Wyżne)
 4. Magdalena Drozd (ZS Miejsce Piastowe)
 5. Hubert Michalski (MZS nr 7 Krosno/Przedszkole nr 1 )

Kategoria: uczniowie klas I-III

 1. Dominika Wiśniowska (SP Łęki Strzyżowskie)
 2. Jan Syrek (SP Wojaszówka)
 3. Weronika Kosiba (SP Wojaszówka)
 4. Wiktoria Feruś (ZS Odrzykoń)
 5. Wioletta Sysoł (SP Piotrówka)

Kategoria: uczniowie klas IV-VI

 1. Mateusz Patlewicz (ZS Jaśliska)
 2. Sabina Penar (ZS Klimkówka)
 3. Julia Bożek (ZS Potok)
 4. Wiktoria Dudek (ZS Odrzykoń)
 5. Patryk Syrek (SP Piotrówka)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, a nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy  talentu i zaangażowania w promowanie zdrowego stylu życia bez nałogu nikotynowego w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie

się  29 maja 2014 r. o godz. 10.00 do Szkoły Podstawowej w Wojaszówce

Zaproszenie na konferencję pt. Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Data dodania: 31.03.2014

KONFERENCJA Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”,

Szanowni Państwo Dyrektorzy

wszystkich typów szkół

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie oraz Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie zapraszają na konferencję „ Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, która odbędzie  się w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek) w godz. 12.00-15.30 w Świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

PROGRAM KONFERENCJI:

12.00-12.15 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników – Wicedyrektor

Stanisław Fundakowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Krośnie Ewa Szybieniecka.

12.15-12.30 Holistyczna koncepcja zdrowia – mgr Danuta Turek-Fijak PCEN w

Krośnie

12.30-12.50 Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni- mgr Katarzyna

Kotowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krośnie

12.50-13.10 Warunki higieniczno-sanitarne placówek oświatowo-

wychowawczych – mgr Katarzyna Cetnarska PSSE w Krośnie

13.10- 13.30 Nadzór nad sklepikami szkolnymi i żywienie w stołówkach –

mgr inż. Grzegorz Pelczar PSSE w Krośnie

13.30-14.00 Przerwa na kawę

14.00-14.20 Nadzór nad środkami zastępczymi –mgr Dorota Stopyra PSSE w

Krośnie

14.20-14.40 Cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna i

karna –starszy aspirant Jolanta Lenkiewicz KM Policji w Krośnie

14.40-15.00 Działania PIS na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży – mgr Anita

Pelczar PSSE w Krośnie

15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prosimy Państwa Dyrektorów o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 kwietnia 2014 r., tel. 13 43 200 57.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają

 • konsultant PCEN mgr Danuta Turek-Fijak - tel. 13 43 200 57 w. 33
 • kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Krośnie mgr Anita Pelczar - tel. 13 43 219 42 w.27

Światowy Dzień Zdrowia

Data dodania: 18.03.2014

Światowy Dzień Zdrowia
7 Kwiecień 2014

Choroby Wektorowe

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim będą
choroby przenoszone przez wektory.
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić
rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest
wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie
wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają mżoliwość
podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez
wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy,
często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagraaja życiu lub
zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasoyżtniczej jest malaria,
która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie
wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat
jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy
innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy borelioze.
Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:
 Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedze jak
należy się chronić przed tymi chorobami;
 Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi
zagrożeniami;
 Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki
profilaktyczne należy podjąć;
 Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja się
problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi
tymi chorobami.
Wstępne informacje o kampanii zostały ju umieszczone na stronie internetowej
WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html

Ostrzeżenie!

Data dodania: 20.02.2014

Ostrzeżenie!

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem – kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.