Promocja zdrowia

Stanowisko Głównego Inspektora sanitarnego ws szczotkowania zębów

Data dodania: 07.01.2014

Stanowisko GIS ws szczotkowania zębów

Powiatowy Konkurs na Spot Reklamowy pt. „Nie daj szansy AIDS” – wyniki

Data dodania: 02.12.2013

Organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie  oraz Starostwo Powiatu Krośnieńskiego dziękują za nadesłanie prac na  Powiatowy Konkurs na Spot Reklamowy pt. „Nie daj szansy  AIDS”. Jednocześnie informujemy,  że  w  dniu  26 listopada 2013 roku konkurs został podsumowany.  Komisja  oceniła  10  prac,  które  napłynęły z  10  szkół   z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Przyznano 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

Miejsce I – dla uczniów z Zespołu Szkół  nr 2 w Dukli : Joannie Piróg, Erwinowi Kucharskiemu i Gracjanowi Żarnowskiemu

Miejsce II-  dla uczennicy z Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach : Weronice Szałaj

Miejsce III-  dla uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie: Monice Kozioł, Zuzannie Pucuła i Bartoszowi Grzebieniowskiemu

oraz

Wyróżnienia dla: uczennicy z Zespołu Szkół w Iwoniczu: Natalii Raś

oraz uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu: Oliwii Wojnar,

Kamila Sajdaka i Mikołaja Czekańskiego

2 grudnia 2013 roku, o godz. 1000 w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu zostaną rozdane nagrody laureatom.

Organizatorzy Konkursu  dziękują młodzieży, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży1 grudnia 2013 – Światowy Dzień AIDS

Data dodania: 19.11.2013

Tegoroczny Światowy Dzień AIDS (1 grudnia br.) obchodzony jest pod hasłem: „Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń HIV. Zero dyskryminacji. Zero zgonów AIDS”. Będzie ono obowiązywać do 2015 r. W tym czasie Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Inspekcja Sanitarna będą podejmować liczne działania profilaktyczne w celu popularyzacji najistotniejszych informacji o HIV i AIDS.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie wraz ze Starostwem Powiatu Krośnieńskiego ogłosiła dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego Konkurs na spot reklamowy pt.”Nie daj szansy AIDS”, którego podsumowanie odbędzie się 2 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu.

Od początku epidemii do czerwca 2013 r. rozpoznano 16 916 zakażeń HIV w Polsce (w województwie podkarpackim 279), 2937 osób zachorowało na AIDS (w podkarpackim 72) , 1 217 chorych zmarło (w podkarpackim 30).

Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Według rekomendacji PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Krajowe Centrum ds. AIDS na przełomie 2013 i 2014 roku organizuje społeczną kampanię informacyjną skierowaną do środowisk medycznych, w szczególności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa, a jej hasło brzmieć będzie „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zlecam test na HIV”.

21 listopada 2013 – Światowy Dzień bez Papierosa

Data dodania: 19.11.2013

Rzuć palenie razem z nami

Uwaga! Metanol zabija

Data dodania: 31.10.2013

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania kontrolne dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny.