Archiwum

Zaproszenie na konferencję pt. Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Data dodania: 31.03.2014

KONFERENCJA Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia

i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”,

Szanowni Państwo Dyrektorzy

wszystkich typów szkół

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie oraz Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie zapraszają na konferencję „ Współdziałania szkoły i innych instytucji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, która odbędzie  się w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek) w godz. 12.00-15.30 w Świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

PROGRAM KONFERENCJI:

12.00-12.15 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników – Wicedyrektor

Stanisław Fundakowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Krośnie Ewa Szybieniecka.

12.15-12.30 Holistyczna koncepcja zdrowia – mgr Danuta Turek-Fijak PCEN w

Krośnie

12.30-12.50 Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni- mgr Katarzyna

Kotowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krośnie

12.50-13.10 Warunki higieniczno-sanitarne placówek oświatowo-

wychowawczych – mgr Katarzyna Cetnarska PSSE w Krośnie

13.10- 13.30 Nadzór nad sklepikami szkolnymi i żywienie w stołówkach –

mgr inż. Grzegorz Pelczar PSSE w Krośnie

13.30-14.00 Przerwa na kawę

14.00-14.20 Nadzór nad środkami zastępczymi –mgr Dorota Stopyra PSSE w

Krośnie

14.20-14.40 Cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna i

karna –starszy aspirant Jolanta Lenkiewicz KM Policji w Krośnie

14.40-15.00 Działania PIS na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży – mgr Anita

Pelczar PSSE w Krośnie

15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prosimy Państwa Dyrektorów o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 kwietnia 2014 r., tel. 13 43 200 57.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają

  • konsultant PCEN mgr Danuta Turek-Fijak - tel. 13 43 200 57 w. 33
  • kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Krośnie mgr Anita Pelczar - tel. 13 43 219 42 w.27

Światowy Dzień Zdrowia

Data dodania: 18.03.2014

Światowy Dzień Zdrowia
7 Kwiecień 2014

Choroby Wektorowe

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim będą
choroby przenoszone przez wektory.
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić
rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest
wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie
wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają mżoliwość
podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez
wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy,
często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagraaja życiu lub
zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasoyżtniczej jest malaria,
która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie
wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat
jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy
innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy borelioze.
Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:
 Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedze jak
należy się chronić przed tymi chorobami;
 Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi
zagrożeniami;
 Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki
profilaktyczne należy podjąć;
 Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja się
problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi
tymi chorobami.
Wstępne informacje o kampanii zostały ju umieszczone na stronie internetowej
WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html