Usługi

PSSE w Krośnie w ramach prowadzonych dochodów własnych wykonuje:

  1. Badania na nosicielstwo w kierunku Salmonella, Shigella wymagane do książeczek zdrowia.
  2. Badania od osób chorych w kierunku obecności i identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.
  3. Badania skuteczności procesu sterylizacji.
  4. Badania kału w kierunku pasożytów.
  5. Badania środowiska pracy: hałasu, drgań mechanicznych, mikroklimatu, oświetlenia elektrycznego, zapylenia, wydatku energetycznego oraz związków chemicznych występujących na stanowiskach pracy.
  6. Badania mikrobiologiczne i chemiczne wody do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach i basenach.
  7. Badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne środków spożywczych w zakładach produkujących i wprowadzających je do obrotu.
  8. Badania przechowalnicze produkowanych środków spożywczych.
  9. Laboratoryjna ocena skuteczności zabiegów myjąco-dezynfekcyjnych w zakładach branży spożywczej.
  10. Ocena wartości kalorycznej i odżywczej produkowanych środków spożywczych.