Sekcja Epidemiologii

Kierownik Sekcji:
mgr Beata Pieczonka

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego w dziedzinach:

  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych mogących szerzyć się epidemiologicznie;
  • nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej i działalnością osób wykonujących zawody medyczne poza zakładami opieki zdrowotnej;
  • nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych;

Telefon wewnętrzny: 20

« Wstecz