Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Barbara Staszkiewicz
mgr inż. Lucyna Cwenar

Zakres działania sekcji:

  • Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy dla inwestycji,
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • Oględziny obiektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji na wniosek petenta,
  • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego,
  • Oględziny istniejących obiektów budowlanych na wniosek petentów, w związku z potrzebą uzyskania zaświadczenia o spełnieniu w nich wymagań higienicznych,
  • Pomoc merytoryczna w fazie projektowania obiektów budowlanych, w związku z ich budową lub zmianą sposobu użytkowania, zakresie sanitarnym.

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego obsługiwana jest przez dwóch pracowników, posiadających wymagane kwalifikacje oraz rzetelną wiedzę na temat zagadnień, stanowiących jej zakres działań.

Telefon wewnętrzny: 21

« Wstecz