Oddział Laboratoryjny

Kierownik Laboratorium:

mgr Elżbieta Bućko – Płoszczyca

Laboratorium tworzy:

 • Pracownia Epidemiologii
 • Pracownia Higieny Komunalnej
 • Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
 • Pracownia Higieny Pracy

Do zadań pracowni epidemiologii należy w szczególności:

 • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych;
 • Określenie wrażliwości izolowanych szczepów na leki przeciw bakteryjne;
 • Wykrywanie i identyfikacja jaj pasożytów i cyst pierwotniaków;
 • Kontrola skuteczności procesów sterylizacji.

Do zadań pracowni higieny komunalnej należy w szczególności:

 • Analiza mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń do zaopatrzenia w wodę;
 • Analiza mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody z kąpielisk i basenów kąpielowych;

Do zadań pracowni higieny żywności i żywienia należy w szczególności:

 • Analiza mikrobiologiczna żywności;
 • Analiza chemiczna żywności;
 • Analiza jakości zdrowotnej żywienia zbiorowego;

Do zadań pracowni higieny pracy należy:

 • Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;

Telefon wewnętrzny: 31

« Wstecz