Struktura stacji

DYREKCJA

Odział Nadzoru Sanitarnego:

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

  • Stanowskio Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Stanowskio Pracy ds. Obsługi Prawnej
  • Stanowskio Pracy ds. Pracowniczych
  • Stanowskio Pracy ds. Statystyki Medycznej